นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การเจ้าหน้าที่

Ico48
พิชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 07:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
su
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 16:05
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2555 13:58
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Khem
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2555 16:45
Ico48
Nokpenfin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มิถุนายน 2551 10:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
masaya wonghomthong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 เมษายน 2552 16:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Kommiracle
Prince of Songkla University
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 สิงหาคม 2555 19:16
เข้าระบบเมื่อ: 30 ตุลาคม 2562 11:30
Ico48
SweezZn!ghtmare
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 สิงหาคม 2560 11:43
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2562 18:59