นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กิจการนักศึกษา

Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 09 October 2007 10:27
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
พร...ผีเสื้อแสนสวย
รับราชการ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 19 November 2007 09:04
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
DA
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 20 November 2007 14:03
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
รัชชพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:29
Last Login: 09 March 2012 00:29
Ico48
บรรจง เฉลิมวงค์
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:36
Last Login: 06 November 2011 19:31
Ico48
ดอกไม้เล่าเรื่อง
พนักงานหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 04 July 2012 01:07
Ico48
ต้ม ตุมปัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:18
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ทา ยุ
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 26 Febuary 2019 14:15
Ico48
ดอกไม้เหล็ก
Member Since: 19 December 2007 13:15
Last Login: 24 August 2016 16:59
Ico48
แฉ็งแม็ง
Member Since: 19 December 2007 13:42
Last Login: 23 May 2013 08:59
Ico48
jack
Member Since: 29 January 2008 16:10
Last Login: 29 November 2016 09:15
Ico48
ฉลวย นนทพันธ์
Member Since: 25 Febuary 2008 10:45
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
นัฐพงษ์
Member Since: 07 March 2008 08:56
Last Login: 07 March 2008 08:57
Ico48
อิงกายส์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 March 2008 10:49
Last Login: 12 March 2008 11:53
Ico48
มดเอ็กเรนเจอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 13 May 2008 09:37
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
สินชัย เอื้องสุวรรณ
Member Since: 18 July 2008 08:42
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
หวีหวี
ดูแลเด็กหอ
หอพักนักศึกษา ศรีตรัง1
Member Since: 29 January 2010 13:34
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
JIBCy
นักกิจการนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 01 Febuary 2008 15:53
Last Login: 22 July 2016 16:20
Ico48
อนุกิจ ชาติดำ
Member Since: 25 November 2010 17:19
Last Login: 13 September 2013 16:00
Ico48
ณาฏฐีกา - จันทร์เลื่อน
Member Since: 28 March 2011 17:27
Last Login: 20 Febuary 2012 11:55