นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กิจการนักศึกษา

Ico48
พี่คนนี้ นั้นมีแต่ให้
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:44
เข้าระบบเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2555 10:36