นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
แอ๋ว
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 16:04
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 10:09
Ico48
Wullop Santipracha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:59
เข้าระบบเมื่อ: 29 กันยายน 2564 08:28
Ico48
bo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2559 09:41
Ico48
มิร่าซัง
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:48
Ico48
MeaW
ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:26
เข้าระบบเมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 16:38
Ico48
pai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 20:29
Ico48
dkvet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 17:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
สุระพงศ์ สายบุญ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2556 22:15
Ico48
บิวตี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 21 ตุลาคม 2562 14:52
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ธันวาคม 2550 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 เมษายน 2559 14:54
Ico48
เปตอง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 08:15
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2561 10:58
Ico48
ปราณี
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:11
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2560 16:01
Ico48
มิกกี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 18:12
Ico48
ปลาดาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 15:58
Ico48
Monly
Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 15 ตุลาคม 2562 14:39
Ico48
Chanjula
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 12 สิงหาคม 2564 19:36
Ico48
saw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 12 สิงหาคม 2560 14:50
Ico48
อโนชา พร้อมมูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555 15:27
Ico48
นุจรี ห่อทอง
หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 15:07