นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ fnr manage วรรณศิลป์ fnr-g-general

Ico48
นาย อิสเรจ บุญมณี
รับจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2559 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2559 10:51