นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
ปัทมพร อินสุวรรโณ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 20 สิงหาคม 2558 13:55
Ico48
มูมู่จัง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:28
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 13:42
Ico48
P'na
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
bk
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:29
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2555 16:08
Ico48
ศศิธร ลิ่มจู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2560 18:10
Ico48
NOPPARAT
รับราชการ
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 25 มกราคม 2555 09:36
Ico48
Runya
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 12 มิถุนายน 2558 10:42
Ico48
ยุดา
รับราชการ
หน่วยคลัง, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2556 17:25
Ico48
รัตน์
ภาควิชาพืชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2559 10:59
Ico48
แม่น้องฟ้า
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:33
เข้าระบบเมื่อ: 28 มกราคม 2557 09:16
Ico48
สมใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ratana yongyingparsert
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ฟอร์ดจัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 16:07
Ico48
1,000
ข้าราชการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2560 10:46
Ico48
jan_nr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
camera
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ธันวาคม 2550 18:17
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 10:28
Ico48
จิราภรณ์ คงสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:48
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 11:20
Ico48
wichien chatupote
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:29
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2551 10:50
Ico48
นางสาวธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:58
เข้าระบบเมื่อ: 24 มิถุนายน 2558 11:51
Ico48
ขุนศยาม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2558 15:52