นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
แมงปอ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562 20:02
Ico48
Baby
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2560 13:39
Ico48
สุดา โลมากิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2551 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 22:51
Ico48
ศรีนรา
งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2551 14:49
เข้าระบบเมื่อ: 18 กันยายน 2560 13:26
Ico48
fruity
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2551 15:03
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2561 15:54
Ico48
เอสเค
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2561 15:12
Ico48
J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 15:39
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 08:37
Ico48
จร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 30 มกราคม 2551 15:50
Ico48
อาภรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 15 ธันวาคม 2555 22:33
Ico48
the Moon
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 09 เมษายน 2551 15:35
Ico48
JIBCy
นักกิจการนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กุมภาพันธ์ 2551 15:53
เข้าระบบเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2559 16:20
Ico48
Pukky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ศิริพร พรหมพัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กุมภาพันธ์ 2551 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2559 10:15
Ico48
น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2561 08:18
Ico48
Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 11:22
เข้าระบบเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2562 09:13
Ico48
jitny
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มิถุนายน 2551 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 10 มีนาคม 2558 15:31
Ico48
นิศมา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 กรกฎาคม 2551 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 16:24
Ico48
หนูจิน
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ,คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 กรกฎาคม 2551 19:38
เข้าระบบเมื่อ: 15 มิถุนายน 2554 22:03
Ico48
ยัยมดแดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 กรกฎาคม 2551 09:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
วิตชุณีย์ CAT ศรียะพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 สิงหาคม 2551 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 26 เมษายน 2556 11:04