นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
หลิวลู่ลม
รับราชการ
คณะทรัพย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กันยายน 2551 12:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
น้ำเพชร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2551 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Marky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 23 กันยายน 2559 14:04
Ico48
ปัญญาเท่าหางอึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2552 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2552 13:33
Ico48
นางสาวตัวกลม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2552 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2557 09:49
Ico48
จารี ทองสกูล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:49
Ico48
BuNcH
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 10:27
Ico48
น้องปาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 10:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2559 14:29
Ico48
NUBAN
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2558 11:53
Ico48
somjit.s srimai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:07
เข้าระบบเมื่อ: 13 สิงหาคม 2558 16:16
Ico48
สมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 29 มีนาคม 2555 08:50
Ico48
ดุสิต นาคะชาต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
สุรชาติ เพชรแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
puongporn prabset
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
chay
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2556 15:07
Ico48
เปลือน ณ มณี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 21 สิงหาคม 2558 09:23
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 15:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ปาปิก้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2552 22:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
PalmMy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 27 กันยายน 2556 15:24