นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
**ซูซี่**
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 12:13
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 10:32
Ico48
beebee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤษภาคม 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2555 11:37
Ico48
หอยโข่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤษภาคม 2553 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2555 17:19
Ico48
Suwicha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2553 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 31 สิงหาคม 2555 17:19
Ico48
Yawareeyah
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ธันวาคม 2553 12:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
จิราพร เพชรรัตน์
ข้าราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กรกฎาคม 2553 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
manirat sangkharak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤษภาคม 2554 19:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
kanjana
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2559 10:46
Ico48
ไอ้ตัวยุ่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2554 10:45
เข้าระบบเมื่อ: 08 มิถุนายน 2556 22:49
Ico48
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 สิงหาคม 2554 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2556 20:09
Ico48
ฃีวิตกับความหวัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2554 19:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 ธันวาคม 2558 16:21
Ico48
THE TING
พนักงานราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2554 10:11
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2556 15:13
Ico48
จุฑามาศ
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ธันวาคม 2554 10:03
เข้าระบบเมื่อ: 07 มิถุนายน 2555 14:23
Ico48
นู๋แมว
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 11:07
Ico48
Beaujung
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 เมษายน 2555 09:49
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2556 13:38
Ico48
Aran Ngampongsai
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤษภาคม 2555 14:59
เข้าระบบเมื่อ: 29 สิงหาคม 2555 16:13
Ico48
lovely
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2555 17:48
Ico48
กรกช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2555 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 11 กันยายน 2555 09:02
Ico48
jinny
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 กันยายน 2555 12:34
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2559 08:59
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2555 15:37
เข้าระบบเมื่อ: 11 มกราคม 2559 14:07