นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
อนุสรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2555 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 16:29
Ico48
su
พนักงานเงินรายได้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2555 15:45
เข้าระบบเมื่อ: 21 กันยายน 2559 15:42
Ico48
mai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 13:59
เข้าระบบเมื่อ: 28 ธันวาคม 2555 15:10
Ico48
เดโช หวังยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 14:48
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2555 15:22
Ico48
เอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 15:16
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555 12:41
Ico48
ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 17:33
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2560 16:21
Ico48
Alex
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มกราคม 2556 16:28
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2556 10:29
Ico48
สมยศ
รับราชการ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2556 10:24
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562 15:32
Ico48
ชาญชัย ธนาวุฒิ
ข้าราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2556 16:04
Ico48
นายอุทิศ อินทศร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2556 08:40
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2557 11:01
Ico48
แม่หนุ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มิถุนายน 2556 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 12:45
Ico48
นาย สิน พรหมเทพ
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กรกฎาคม 2556 10:43
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2558 14:46
Ico48
akkarawit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 เมษายน 2557 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2557 23:48
Ico48
สกนธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 ธันวาคม 2557 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2559 16:39
Ico48
Suttida Saebao
ลูกจ้าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2558 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 16 ตุลาคม 2558 14:42
Ico48
MeanKuma
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2558 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2560 14:00
Ico48
Melon
รับราชการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 14:54
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2559 11:54
Ico48
G Goy
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มีนาคม 2558 22:33
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2558 22:41
Ico48
ชีวิตเปื้อนเหงื่อ
รับราชการ
ฝ่ายวิจัยและบริการกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มีนาคม 2558 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2558 11:05
Ico48
สายหมอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 เมษายน 2558 15:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2560 15:58