นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Ico48
ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิชาการ/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2550 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 03 ธันวาคม 2558 20:54
Ico48
ทองน้อย
พนักงานของรัฐ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ศักดา (น้อย) ขจรบุญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มีนาคม 2551 21:01
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2555 20:08