นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะเภสัชศาสตร์

Ico48
ลือลักษณ์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2554 10:55
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:08
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 15:03
Ico48
@applesk@
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:16
Ico48
N.Tanmanee
รับราชการ
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 05:39
เข้าระบบเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2557 13:36
Ico48
kind
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 17:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2554 22:23
Ico48
kung
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 23 กันยายน 2556 11:12
Ico48
บุ้ม psu.
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 05 กรกฎาคม 2555 07:19
Ico48
นู๋นุช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2559 12:59
Ico48
นาย..ตัวน้อย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 21:42
Ico48
To..dear
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
monkey
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 03 เมษายน 2556 15:52
Ico48
มดตะนอยตะแคงตีนเดิน
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 18:36
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560 13:48
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 ธันวาคม 2559 07:38
Ico48
เด็กข้างธรรมมาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 13:37
Ico48
โยยัง
รับราชการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ตาโต
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ดวงตาทราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
JOYCE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2551 13:11