นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะแพทยศาสตร์

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 23:22
เข้าระบบเมื่อ: 12 ตุลาคม 2564 23:28
Ico48
mitochondria
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 19:46
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2557 10:10
Ico48
sam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
สุพรรณนพ ตั้งจิตกมล
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
มยุรี ก่อรุ่งเรือง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
natty
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
สุดา ศิริวิลาวัณย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 13:51
Ico48
somkid
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
saw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 ธันวาคม 2550 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 03 ธันวาคม 2550 09:59
Ico48
กัลยานี น้อยสังข์ดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2551 13:32
Ico48
พรสินี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
จังหวะหัวใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2551 19:26
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 15:20
Ico48
พอใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 18:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
น้ำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
jovi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2551 13:29
Ico48
ไร่ส้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
มูริณโญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เชิด ไชยัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ลีลาวดี
รับราชการ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:17
เข้าระบบเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2556 15:58
Ico48
เก็บตะวัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2552 10:35