นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คณะแพทยศาสตร์

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 15 May 2020 08:32
Ico48
mitochondria
Member Since: 17 October 2007 19:46
Last Login: 26 August 2014 10:10
Ico48
sam
Member Since: 19 October 2007 11:01
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
สุพรรณนพ ตั้งจิตกมล
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
มยุรี ก่อรุ่งเรือง
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
natty
Member Since: 29 November 2007 13:37
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
สุดา ศิริวิลาวัณย์
Member Since: 29 November 2007 13:50
Last Login: 29 November 2007 13:51
Ico48
somkid
Member Since: 02 December 2007 14:17
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
saw
Member Since: 03 December 2007 09:59
Last Login: 03 December 2007 09:59
Ico48
กัลยานี น้อยสังข์ดำ
Member Since: 07 January 2008 14:08
Last Login: 04 June 2008 13:32
Ico48
พรสินี
Member Since: 07 January 2008 14:19
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
จังหวะหัวใจ
Member Since: 22 January 2008 19:26
Last Login: 08 July 2008 15:20
Ico48
พอใจ
Member Since: 14 November 2007 18:56
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
น้ำ
Member Since: 20 June 2008 15:20
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
jovi
Member Since: 20 June 2008 15:20
Last Login: 19 July 2008 13:29
Ico48
ไร่ส้ม
Member Since: 20 June 2008 15:21
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
มูริณโญ่
Member Since: 20 June 2008 15:21
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เชิด ไชยัน
Member Since: 20 June 2008 15:22
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ลีลาวดี
รับราชการ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Member Since: 20 June 2008 15:17
Last Login: 21 Febuary 2013 15:58
Ico48
เก็บตะวัน
Member Since: 20 June 2008 15:25
Last Login: 13 July 2009 10:35