นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะแพทยศาสตร์

Ico48
เจาะเวลา...หารัก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
N'da
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2551 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2551 13:42
Ico48
long
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2551 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
meen
รับราชการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 16:37
เข้าระบบเมื่อ: 24 มีนาคม 2557 09:31
Ico48
ป้าปุ๊ย
รับราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 กรกฎาคม 2551 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2555 12:55
Ico48
ไข่ตุ๋น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
nopporn ketwilai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2552 13:01