นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งาน it

Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2555 08:49