นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานธุรการ

Ico48
gundum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
สายฝน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 24 ตุลาคม 2561 20:56
Ico48
เจนนี่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2557 10:59
Ico48
จารุณี สิงขรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
DANG
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พรทิพย์ อรัญดร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ปุ๊
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 17:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ทิพวัลย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 09:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
sujitra
รับราชการ
มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
วรรณี ศิริรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 10:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
อโนชา พร้อมมูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555 15:27
Ico48
fruity
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2551 15:03
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2561 15:54
Ico48
ปาลิตา สิกะพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
มุกจัง
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มีนาคม 2551 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
jum kanokdarin
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 13:18
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2559 12:26
Ico48
โกอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2552 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 14 สิงหาคม 2555 14:46
Ico48
คนขำๆ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2553 18:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:07