นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานบริหารงานบุคคล

Ico48
อรวรรณ นนทพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แป๋ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
เจ้าเงาะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:01
Ico48
Khem
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2555 16:45