นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 08:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 ตุลาคม 2554 09:31
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 16:32
Ico48
manasupa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 08:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
อาทิตย์ ณ ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:23
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:33
Ico48
Anan Thongnual
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2556 17:32