นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ดนตรี

Ico48
คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2550 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 09 ตุลาคม 2557 21:13
Ico48
somkid
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นาย อาทิตย์ ล่องวิไล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2555 08:44
Ico48
แวววนา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2560 10:03