นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ทะเบียนและประมวลผล

Ico48
พอใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มีนาคม 2554 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2557 10:24