นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Ico48
นุ่มนิ่ม
รับราชการ
ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2557 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 26 กันยายน 2557 14:58