นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ธุรการ

Ico48
จี๋
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 19 กันยายน 2551 10:30
Ico48
ผดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2560 14:38
Ico48
สุชาดา ทิพรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
คิมหันต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2555 14:21
Ico48
kungjang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2555 21:39
Ico48
sarapee sahaviriya
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:56
Ico48
ชมพู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2551 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
แฉล้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ลูกหมี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 24 มีนาคม 2551 14:37
Ico48
Charlie 5 (Tikky)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2553 14:59
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2556 10:51
Ico48
saosao
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2553 10:59