นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิชาการศึกษา

Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 16:08
Ico48
8332
ข้าราชการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 05 มกราคม 2553 13:09
Ico48
J_J_J_05_05_21
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Silmee_tr
ศูนย์การเรียนรู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 15:21
Ico48
คิคุจัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
d@
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
linnarak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:54
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 11:03
Ico48
ลมละเมอ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2555 15:23
Ico48
สิรินธร
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:22
เข้าระบบเมื่อ: 07 มกราคม 2551 19:20
Ico48
mai
ข้าราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เล็กกัลยา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2555 01:25
Ico48
ร่งอรุณ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 15:44
Ico48
JAD
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
หนมครก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ชฎารัตน์ เสียงชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กรกฎาคม 2551 11:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
n'Joy
สถาบันสันติศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2551 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นริสสา ซันนี่ สาเรส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2552 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
benjey
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:42