นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: นักวิชาการอุดมศึกษา

Ico48
pretty_k
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
Member Since: 30 November 2007 09:27
Last Login: 25 November 2016 13:53
Ico48
รัชชพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:29
Last Login: 09 March 2012 00:29
Ico48
กุ๊กกี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 22 October 2013 06:13
Ico48
ตนคอน
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 14 December 2007 16:00
Last Login: 25 June 2015 14:11
Ico48
nharmony
Member Since: 17 December 2007 09:22
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เปาซี วานอง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:33
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Nitchaya
พนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 18 December 2007 12:49
Ico48
วิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์
Member Since: 17 December 2007 13:36
Last Login: 19 March 2012 11:42
Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 10:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ดอกไม้เหล็ก
Member Since: 19 December 2007 13:15
Last Login: 24 August 2016 16:59
Ico48
mon-ta-ta
Member Since: 07 January 2008 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
นัฐพงษ์
Member Since: 07 March 2008 08:56
Last Login: 07 March 2008 08:57
Ico48
กล้วยไม้
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 27 March 2008 13:47
Ico48
my_platoo
Member Since: 27 March 2008 13:47
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Piano
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 December 2008 15:27
Last Login: 19 December 2012 16:24
Ico48
Charlie 5 (Tikky)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Member Since: 17 June 2010 14:59
Last Login: 17 September 2013 10:51
Ico48
**ซูซี่**
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 Febuary 2010 12:13
Last Login: 23 June 2017 10:32
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 10 Febuary 2010 11:06
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
พอใจ
Member Since: 23 March 2011 13:39
Last Login: 04 Febuary 2014 10:24
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 14:03
Last Login: 17 October 2014 12:23