นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Ico48
plan
รับราชการ
กองแผนงาน ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2554 18:00
Ico48
mandala
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 11:44
Ico48
แป๊ะเปา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
สัทธา มหาชน
กองแผนงาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2551 11:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 09:52
Ico48
Patee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 สิงหาคม 2551 10:28
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2551 10:29
Ico48
ถั่วต้ม
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 สิงหาคม 2551 10:29
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2551 10:41
Ico48
มังคุดคัด
งานประสานการวางแผน สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 สิงหาคม 2551 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 24 กันยายน 2551 15:56
Ico48
mbunsong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2563 11:24
Ico48
jin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2551 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 17:28
Ico48
|ฅนนิติ
รับราชการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 สิงหาคม 2551 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
MD
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 กันยายน 2551 13:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
~ K u N y A y~
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 กันยายน 2551 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
..จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า..
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 กันยายน 2551 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
มิกกี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 18:12
Ico48
แมวเหมียว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 20 ตุลาคม 2551 14:16