นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์

Ico48
^^ นู๋เดือน ^^
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤษภาคม 2551 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33