นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: บริการวิชาการ

Ico48
สวลี
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ละม้าย
รับราชการ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 25 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
ดารัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 14:13
Ico48
master odd
นักวิชาการศึกษา
PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 02 ตุลาคม 2555 07:42
Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 10:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 ธันวาคม 2559 07:38
Ico48
ต้นข้าว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 12:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
the Moon
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 09 เมษายน 2551 15:35
Ico48
มดเอ็กเรนเจอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
คุณ ผุสดี มุหะหมัด
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 สิงหาคม 2551 11:08
เข้าระบบเมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:04
Ico48
ดวงฤดี
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2551 16:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Kw@n \\(^O^)//
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2552 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2557 23:03
Ico48
ค้างคาวดำ
รับราชการ
ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2556 12:48
Ico48
dearecon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2552 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
prathong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กันยายน 2553 10:49
เข้าระบบเมื่อ: 06 กันยายน 2553 12:43
Ico48
chada
รับราชการ
กองบริการการศึกษา สนอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:43