นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ประชาสัมพันธ์

Ico48
วงค์เดือน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2550 14:37
Ico48
ปาริฉัตร
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ninegong
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาสัมพันธ์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นวพงษ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 15:57
Ico48
ต้ม ตุมปัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
matha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2551 14:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
แอ๋ว
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 16:04
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 10:09
Ico48
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ธันวาคม 2550 11:07
เข้าระบบเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2554 14:58
Ico48
AppleJung
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2554 17:18
Ico48
kipkub
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 08:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นางบุญนภา วัฒนวาที
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มิถุนายน 2551 13:14
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2551 13:40
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 15:55
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 08:06
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤษภาคม 2552 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 16:52
Ico48
อัญชลี สุวรรณโร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มิถุนายน 2552 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
tee
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มีนาคม 2553 10:58
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564 09:12
Ico48
@--,'--Ladypin
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:01
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2557 16:58
Ico48
ประชาสัมพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 กันยายน 2553 15:46
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2554 14:39
Ico48
สโรชา โอนีล มียัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2554 16:11
เข้าระบบเมื่อ: 03 กันยายน 2555 15:49
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12