นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายเภสัชกรรม

Ico48
พลัม
รับราชการ
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:47
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2554 18:13
Ico48
nathaya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
เภสัชกร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
sam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
โลมาสีชมพู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
laddavan thianthiti
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พรศิริ สุพัฒนกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
จีระวรรณ วิฬาสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30