นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาจุลชีววิทยา

Ico48
NP
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
นงเยาว์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ตุลาคม 2550 10:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
yaya
พนักงานของรัฐ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2556 15:17
Ico48
ตุ๊ก
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สำลีเม็ดใน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มีนาคม 2551 14:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Micron
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 12:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30