นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มิติจิตใจ

Ico48
นู๋ตาล
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
สายธารอาหารใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มีนาคม 2552 17:32
เข้าระบบเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2555 14:02