นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มียัง

Ico48
สโรชา โอนีล มียัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2554 16:11
เข้าระบบเมื่อ: 03 กันยายน 2555 15:49