นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วัฒนธรรม

Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2555 08:44
Ico48
สุธรรม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ไทยมุง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มีนาคม 2552 10:59
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2556 13:24