นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วัฒนธรรม

Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 16 November 2007 16:52
Last Login: 21 November 2012 08:44
Ico48
สุธรรม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 15 January 2008 14:12
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ไทยมุง
Member Since: 30 March 2009 10:59
Last Login: 14 March 2013 13:24