นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิจัย

Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 09 October 2007 10:27
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
นงเยาว์
Member Since: 13 October 2007 10:29
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
Tarakorn.P
Member Since: 16 October 2007 13:58
Last Login: 28 March 2013 00:06
Ico48
kariththa intaradsamee
Member Since: 17 October 2007 18:42
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 15 October 2007 12:49
Last Login: 30 May 2014 15:20
Ico48
ฉวีวรรณ
รับราชการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
silky
Member Since: 11 December 2007 12:54
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 25 November 2016 16:28
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 22 November 2007 14:56
Last Login: 01 December 2016 07:38
Ico48
อูแด
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
nee
รับราชการ
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
เด็กข้างธรรมมาส
Member Since: 20 December 2007 14:09
Last Login: 15 September 2011 13:37
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 28 December 2007 13:54
Last Login: 18 April 2016 14:54
Ico48
topjung
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
kipkub
Member Since: 13 May 2008 08:52
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
มดดำ
รับราชการ
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Member Since: 13 May 2008 09:42
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ไทยมุง
Member Since: 30 March 2009 10:59
Last Login: 14 March 2013 13:24
Ico48
ปลายด้ามขวาน
Member Since: 15 June 2009 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
suthasinee yarnpakdee
Member Since: 15 November 2009 16:57
Last Login: 07 Febuary 2014 04:26
Ico48
Pruittikorn Smithmaitrie
Member Since: 12 Febuary 2010 09:14
Last Login: 01 August 2011 15:20