นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิจัย

Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
นงเยาว์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ตุลาคม 2550 10:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
Tarakorn.P
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 28 มีนาคม 2556 00:06
Ico48
kariththa intaradsamee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 18:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 12:49
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2557 15:20
Ico48
ฉวีวรรณ
รับราชการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
silky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559 16:28
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 ธันวาคม 2559 07:38
Ico48
อูแด
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
nee
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
เด็กข้างธรรมมาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 13:37
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ธันวาคม 2550 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 เมษายน 2559 14:54
Ico48
topjung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
kipkub
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 08:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
มดดำ
รับราชการ
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ไทยมุง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มีนาคม 2552 10:59
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2556 13:24
Ico48
ปลายด้ามขวาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
suthasinee yarnpakdee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2552 16:57
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2557 04:26
Ico48
Pruittikorn Smithmaitrie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2554 15:20