นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิจัย

Ico48
อนุกิจ ชาติดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2553 17:19
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 16:00
Ico48
Piyarat Boonsawang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 00:08
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2554 01:50