นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศึกษา

Ico48
สุวรรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 10 มิถุนายน 2557 10:02