นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

Ico48
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 20:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
^^ นู๋เดือน ^^
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤษภาคม 2551 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สมปอง เพชรโรจน์
ลูกจ้างประจำโครงการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2551 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
วรกัญญา กุญชรศิริมงคล
พนักงาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2551 15:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 เมษายน 2553 13:24
Ico48
nipaporn
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นายธราเทพ - วิทยายงค์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2552 16:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
nana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มกราคม 2553 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
อรนุช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
JOYO
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มีนาคม 2553 14:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35