นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สงขลา

Ico48
พรศิริ สุพัฒนกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
จอมยุทธ คุณธรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 15:33