นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สงขลานครินทร์

Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2550 23:49
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2555 16:24
Ico48
ธนพันธ์ ชูบุญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤษภาคม 2551 17:09
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2556 15:45
Ico48
Kommiracle
Prince of Songkla University
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 สิงหาคม 2555 19:16
เข้าระบบเมื่อ: 30 ตุลาคม 2562 11:30
Ico48
เชอร์รี่ medtech
คณะเทคนิคการแพทย์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2556 05:32
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 05:52
Ico48
Mr PAI PAI
PSU Surat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2553 21:59
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2557 17:39