นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สำนักงานเลขา

Ico48
Nat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
นกบินหลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2551 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 ตุลาคม 2551 09:55