นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สำนักงานเลขานุการ

Ico48
JakkaGee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 21 สิงหาคม 2554 18:13
Ico48
Boonsiri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 09:38
Ico48
ยุวดี ยุวดี ฮ่อสกุล
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:01
Ico48
ชวนชื่น สูตรประจัน
รับราชการ
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:33
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:37
Ico48
sakadaw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 24 มิถุนายน 2554 13:26
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
จันทร์จ้า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
นุจรี ห่อทอง
หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 15:07
Ico48
ชลิตร รัตนะ
ราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
วิกุล จิตร์นิยม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สุวัฒน์ อัครบวร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
รับราชการ
สำนักวิทยบริการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2551 12:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Nuch
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กรกฎาคม 2551 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 14 มกราคม 2557 16:30
Ico48
แมวเหมียว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 20 ตุลาคม 2551 14:16
Ico48
คุณเร
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 กุมภาพันธ์ 2551 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2555 15:16
Ico48
tae tae
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2556 14:32