นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สิ่งแวดล้อมศึกษา

Ico48
Kon1Kon
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 31 October 2007 20:39
Last Login: 01 June 2011 18:30