นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หล่อ

Ico48
จังหวะหัวใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2551 19:26
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 15:20