นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หอสมุดคุณหญิงหลงฯ

Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 15:44
Ico48
Mrs. Panada Chintawong
รัชราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2555 14:56
Ico48
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2560 12:57
เข้าระบบเมื่อ: 21 มีนาคม 2560 09:10