นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หาดใหญ่

Ico48
พรศิริ สุพัฒนกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
วชิรวิชญ์ ชัชชญากูล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 12:51
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2550 13:01
Ico48
หมูแดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33