นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ico48
พลัม
รับราชการ
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:47
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2554 18:13
Ico48
ตี้ซัง
ราชการ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sumonta
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2554 09:33
Ico48
จุฑามาส
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:26
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 10:59
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:01
Ico48
โชแชง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 08 มีนาคม 2556 14:51
Ico48
anni
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2551 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2560 15:47
Ico48
jubjang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2551 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
พรอุมา ทองสงฆ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นฤมล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
โนเน๊ะจัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ปักเป้า
รับราชการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ตุลาคม 2551 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2557 14:44
Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 13:05
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 14:47
Ico48
อโนชา พร้อมมูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555 15:27