นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เภสัชเคมี

Ico48
JOYCE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2551 13:11
Ico48
ลือลักษณ์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2554 10:55
Ico48
ชิตชไม โอวาทฬารพร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 17:16
เข้าระบบเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 19:38
Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 19:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 16:17